Koszty rejestracji samochodu osobowego - różne warianty


Zakup samochodu wiąże się z licznymi wydatkami dodatkowymi i formalnościami, których trzeba dopilnować. Może się okazać, że małe zaniedbanie ze strony właściciela pojazdu potem powróci w formie całkiem sporych problemów. Aby więc spokojnie i bez obaw korzystać z pojazdu, trzeba wszystkiego dopilnować. A że wymogi dotyczące dopuszczenia samochodu do ruchu są różne, zależnie od pochodzenia pojazdu, to warto wcześniej zorientować się co należy robić.

Ogólne regulacje dopuszczające samochód do ruchudrogowego

Pewna część przepisów jest jednolita dla wszystkich pojazdów, niezależnie od tego czy zostały sprowadzone z innego kraju UE czy z USA, albo też kupione w polskim salonie samochodowym.

Przepisy ruchu drogowego, a konkretnie art. 71, stanowią, że dokumentem, który stwierdza dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego, jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. W katalogu pojazdów, które muszą takowy posiadać są pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorower, przyczepa oraz pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej. Z kolei dodatkowej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, wpisanej na podstawie badania technicznego, wymagają zespoły pojazdów, tj. pojazd samochodowy do 3,5 t wraz z przyczepą albo autobus wraz z przyczepą.

Inne zapisy regulują z kolei definicję pojazdu dopuszczonego do ruchu. Powinien być tak wyposażony i utrzymany, aby jego stan nie zagrażał bezpieczeństwu kierowcy, osób przewożonych pojazdem lub innych uczestników ruchu, a także nie zakłócał porządku na drodze i nie powodował żadnych zniszczeń. Jednym słowem pojazd musi być sprawny i zgodny z normami, nie może zakłócać spokoju publicznego, niszczyć nawierzchni wyciekami szkodliwych substancji, a swoimi spalinami nie szkodzić nadmiernie środowisku. Pojazd ma zapewniać kierowcy odpowiednią widoczność i inne okoliczności techniczne umożliwiające bezpieczną jazdę i hamowanie w różnych warunkach drogowych.

Pojazd samochodowy dopuszczony do ruchu musi posiadać znormalizowane tablice rejestracyjne oraz naklejkę na przedniej szybie, a widniejąca tam sekwencja liter i liczb musi się pokrywać z numerem widniejący dowodzie rejestracyjnym.

Rejestracja po zakupie w Polsce-formalności, koszty, terminy

Najprostsza droga do zarejestrowania samochodu dotyczy oczywiście przypadku kiedy kupimy go w Polsce od innego rodaka lub prosto z salonu.

Samochód rejestrujemy w starostwie powiatowym, a jeśli mieszkamy w mieście na prawach powiatu to po prostu w swoim urzędzie miejskim. Jeśli zakupiony samochód jest nowy to obowiązują nas następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • Dowód własności pojazdu, tu przeważnie faktura VAT,
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana,
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji,
 • Dowód uregulowania opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł, na którym widnieją numery identyfikujące pojazd, głównie VIN. Obowiązek ten dotyczy samochodów wprowadzonych na nasz rynek przed 1 stycznia 2016r. Formalności te dotyczą pojazdów kategorii M1 (przewożących do ośmiu osób) oraz N1 (powyżej ośmiu osób), a także motorowerów trójkołowych L2e. Płatności takiej musi teoretycznie dokonać firma wprowadzająca samochody na polski rynek, chyba ze zapewnia sieć zbierania samochodów. Wtedy konieczne jest oświadczenie dealera na ten temat. W praktyce często to kupującego zaskakuje ten dodatkowy koszt.

A jakie są wymogi w przypadku rejestrowania samochodu używanego zakupionego w Polsce od rodzimego właściciela? Konieczne będzie zabranie ze sobą:

 • Dowodu osobistego bądź innego dowodu tożsamości,
 • Dowodu własności pojazdu, zależnego od formy nabycia, tj. faktury VAT albo umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy dożywocia czy prawomocnego orzeczenia sądu rozstrzygającego o prawie do własności.
 • Karty pojazdu, jeśli była wydana,
 • Dowodu rejestracyjnego wraz z ważnym badaniem technicznym (jeśli kupujemy pojazd z nieaktualnym badaniem, należy takie wykonać zanim udamy się do urzędu),
 • Dotychczasowe tablice rejestracyjne.

Koszt zarejestrowania samochodu osobowego lub ciężarowego wynosi 180,50 zł. Jeśli kupiliśmy samochód zarejestrowany w tej samej gminie i nie trzeba zmieniać tablic a jedynie naklejkę legalizacyjną, to kosz jest mniejszy i wynosi 81 zł. Jeśli właściciel życzy sobie jakąś specjalną rejestrację, np. swoje pseudo, musi zapłacić 1 000 zł.

Teoretycznie samochód należy przerejestrować na siebie w ciągu 30 dni od dnia zakupu, tak stanowią przepisy o ruchu drogowym. Jednakże za niedopełnienie tej formalności nie grożą jakieś surowe sankcje i niektórzy kierowcy tego nie robią przez długi czas. Ale w razie kontroli drogowej czy jakiejś kolizji można narazić się na nieprzyjemności, a przecież koszt rejestracji nie jest zaporowy.

Samochód sprowadzony z innego kraju UE- formalności przy rejestracji

Sprowadzając samochód z zagranicy nie mamy już wyboru i musimy zarejestrować w Polsce swój nowy nabytek, tu już są spore sankcje dla opornych. Jest na to 30 dni, ale nie od dnia dokonania zakupu, a od dnia sprowadzenia auta do kraju. Samochody sprowadzane można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą grupę stanowią pojazdy z krajów UE oraz EFTA, czyli Szwajcaria, Norwegia, Lichtenstein oraz Islandia. Druga grupa to samochody ze Stanów Zjednoczonych. Obydwa te warianty różnią się nieco wymogami formalnymi i kosztami.

Jak zarejestrować samochód sprowadzony z innego kraju UE lub EFTA? Podzielmy to na etapy:

 • Etap 1. Samochód za granicami kraju kupujemy osobiście lub przez pośrednika. Jeśli decydujemy się na profesjonalnego pośrednika, to on doskonale zna swoje obowiązki i wie, czego trzeba dopilnować. Jeśli kupujemy samodzielnie, musimy od sprzedającego otrzymać: kartę pojazdu (jeśli jest), dowód rejestracyjny, aktualną polisę ubezpieczeniową oraz umowę kupna- sprzedaży lub fakturę. Nie decydujcie się na dosyłanie brakujących dokumentów, zwykle nie dochodzi to do skutku. Zasada jest prosta, płacisz jeśli jest wszystko w porządku.
 • Etap 2. Po dotarciu do kraju, wszystkie te dokumenty muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie z popularnego języka jak niemiecki, angielski czy francuski to zwykle koszt około 150 zł. W przypadku mniej spotykanych języków koszty są wyższe.
 • Etap 3. Opłacenie akcyzy. Tu termin jest krótki, bo mamy raptem 5 dni od daty wystawienia faktury bądź umowy sprzedaży na złożenie w urzędzie celnym deklaracji uproszczonego nabycia wewnątrzwspólnotowego. Potem na konto Izby Celnej trzeba przelać odpowiednią sumę pieniędzy. I tak dla samochodów o pojemności silnika do 2000 cm3 będzie to 3,1% wartości zakupu, dla większych pojemności aż 18,6%. Nie warto zaniżać wartości samochodu na fakturze czy umowie, bo w wielu przypadkach Izba Celna weryfikuje tą kalkulację do wysokości wartości rynkowej. Po opłaceniu akcyzy należy wydrukować potwierdzenie opłaty.
 • Etap 4. Udajemy się do Stacji Kontroli Pojazdów. Jeśli samochód ma ważny przegląd techniczny z innego kraju, diagnosta dokona wpisu, jeśli badanie nie jest aktualne, trzeba je wykonać na własny koszt, czyli 98 zł.
 • Etap 5. To już pomału koniec formalności. Teraz udajemy się do urzędu miejskiego lub starostwa powiatowego, do Wydziału Komunikacji. Dokumenty konieczne do pomyślnego zarejestrowania pojazdu:
 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu
 2. Faktura lub umowa kupna
 3. Karta pojazdu (jeśli jest)
 4. Obecny dowód rejestracyjny
 5. Polisa ubezpieczeniowa
 6. Odprawa celna (jeśli na fakturze nie jest ujęta)
 7. Aktualne badanie techniczne (jeśli było wykonane)
 8. Potwierdzenie wpłaty akcyzy
 9. Obecne tablice rejestracyjne
 10. Wniosek o rejestrację (można wypełnić na miejscu bądź pobrać z strony urzędu wcześniej i wypełnić w domu)
 11. Dowód wpłaty wydany w kasie urzędu. Opłata wynosi 256 zł.
 • Etap 6. Na początek urzędnik wyda nam czasowe pozwolenie, tzw. "dowód miękki. Od razu w tym dniu trzeba zawrzeć polisę ubezpieczenia OC. Maksymalnie po 30 dniach zostaniemy wezwani do odbioru dowodu rejestracyjnego właściwego. Tego terminu także należy przestrzegać, nie wolno dłużej niż 30 dni jeździć na podstawie pozwolenia czasowego.

Koszt całej zabawy obecnie wynosi około 1000 zł w przypadku samochodów o pojemności silnika do 2000 m3. W przypadku większych pojazdów wchodzi w grę podwyższona akcyza. Jeśli nie mamy na to wszystko czasu, możemy zdecydować się na usługi firmy, która to zrobi za nas na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, dodatkowy koszt mniej więcej 300 zł.

Rejestrujemy samochód sprowadzony z USA

Sprowadzenie samochodu ze Stanów Zjednoczonych to większe koszty i to nie tylko związane z dalekim transportem. Aby zarejestrować takie auto trzeba je najpierw dostosować do polskich przepisów, a tu koszt waha się od 500 zł do nawet kilku tysięcy złotych. Jednak mimo to, wciąż można spotkać całkiem spore grono kierowców, którym te amerykańskie wersje samochodowe bardzo imponują.

Przyjrzyjmy się, jakie koszty czekają takiego nabywcę, zanim zarejestruje auto w Polsce. To na początek podatek stanowy, który waha się w granicach od 7 do 9 % wartości zakupu auta. Dalej mamy transport droga lądową oraz morską, gdzie koszt dochodzi do nawet 1 000 USD. To także cło, którym nie są obarczone auta sprowadzone z UE. Wysokość cła to 10% wartości celnej auta, a wartość celna to kwota zakupu powiększona o koszty transportu i wysokość ubezpieczenia, jakim pojazd jest objęty do granic kraju, do którego płynie.

To wreszcie na terenie naszego kraju:

 • akcyza w wysokości 3,1% dla samochodów z silnikami do 2 000 cm3, a 18,6% dla większych pojemności.
 • podatek VAT w wysokości 23%, liczony od wartości zakupu wraz z cłem, akcyzą i kosztami transportu na terenie Polski.

Problem w tym, że aby zarejestrować takie amerykańskie auto w naszym kraju, zwykle trzeba dokonać paru poprawek w jego stanie technicznym. Dlaczego? Dlatego, że przepisy dopuszczające samochody do ruchu drogowego w USA są inne niż w Europie. I dlatego tamtejsze auta mają czerwone kierunkowskazy oraz symetryczne reflektory przednie. Nie mają za to świateł przeciwmgłowych. Ponadto część z nich ma wydech wyprowadzony z prawej strony i prędkościomierz pokazujący mile zamiast km/h. Żadna z tych rzeczy nie jest dopuszczalna na polskich drogach. Zanim więc udamy się na Stację Kontroli Pojazdów musimy dokonać przeróbek. Koszt zależy od marki i modelu.

Inne dodatkowe koszty i formalności

Konieczne będzie dodatkowo zarezerwowanie funduszy na opłatę recyclingową w wysokości 500 zł, jeśli samochód został sprowadzony do Polski przed 1 stycznia 2016. Kolejne opłaty to koszt tłumaczenia, jeśli chodzi o angielski to zwykle wydatek 150 zł. Dalej mamy koszt badania technicznego, tj. 98 zł plus koszt ustalenia danych pojazdu- 60 zł. Jeśli samochód jest powypadkowy to dodatkowo 94 zł, a jeśli ma zamontowaną instalację gazową to także 63 zł.

Po dokonaniu wszystkich koniecznych przeróbek oraz skompletowaniu wszystkich dokumentów można udać się do urzędu miejskiego bądź starostwa powiatowego celem zarejestrowania pojazdu. Podobnie jak w przypadku samochodów z UE i EFTA, obowiązuje termin 30 dni od daty wystawienia faktury lub umowy. Koszt rejestracji to 256 zł, tak samo jak w przypadku samochodów sprowadzonych z UE.

W urzędzie należy przedstawić takie dokumenty jak w przypadku samochodu sprowadzonego z kraju należącego do UE, z tą różnicą, że dodatkowo konieczne będzie przedłożenie protokołu z badania technicznego i świadectwa stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu po przeróbkach.

Procedura zakupu samochodu za granicą

Zakup samochodu używane w kraju należącym do Unii Europejskiej. Pamiętaj, nie zwlekaj z rejestracją sprowadzonego samochodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz na to 30 dni.

1. Szukamy wymarzonego samochodu

W Internecie z łatwością znajdziesz ogłoszenia z samochodami używanymi. Korzystając z Google lub stron z ogłoszeniami jak:

Na których łatwością wyszukasz kilka pojazdów, które Cię zainteresują.

Jadąc po auto za granice nigdy nie nastawiaj się na jeden samochód i nie wpłacaj zaliczek będą jeszcze w kraju. Na stronach z ogłoszeniami możesz trafić na nieuczciwe osoby.

2. Sprawdzamy stan techniczny pojazdu, który chcemy kupić

Zanim wsiądziemy w samochód lub w samolot warto sprawdzić wybrane przez nas pojazdy. Bazując na dostępnych w sieci raportach technicznych zaoszczędzimy sobie wielu kłopotów i unikniemy strat finansowych. Kupując samochód od nieznajomej osoby zawsze musimy być ostrożni.

Jeśli mamy już pewność, że wybrany przez nas pojazd jest wart uwagi możemy przejść do kolejnego kroku.

3. Zakup samochodu za granicą - Niemcy

Po zakupie udajemy się do niemieckiego wydziału komunikacji (Zulassungstelle) z kompletem dokumentów:

 • Zulassungsbescheinigung I – (odpowiednik naszego dowodu rejestracyjnego), potocznie zwany małym briefem. Dokument musi mieć adnotację i pieczątkę potwierdzającą wymeldowanie.
 • Zulassungsbescheinigung II – (odpowiednik naszej karty pojazdu, zwany potocznie dużym briefem
 • Dowód zakupu (umowa kupna-sprzedaży)

4. Tablice rejestracyjne

Możesz przyjechać do Polski na niemieckich tablicach, ale wiąże się to z obowiązkiem odesłania ich do właściciela. Większość kupujących korzysta z tak zwanych tablic zjazdowych. Te z żółtym paskiem (Kurzzeitkennzeichen) ważne są 5 dni, a ich koszt to około 70 EUR. Te z czerwonym paskiem (Ausfuhrkennzeichen)kosztują wraz z ubezpieczeniem około 200 EUR ich ważność wynosi 15 dni.

Warto wiedzieć: w obu przypadkach samochód musi posiadać ważna badania techniczne.

5. Wizyta na stacji kontroli pojazdów

Aby nasz nowych nowy samochód został dopuszczony do ruchu w Polsce niezbędne jest wykonanie pierwszego badania technicznego na terenie kraju. Koszt przeglądu to 169 PLN.

W odróżnieniu od standardowego badania technicznego, otrzymujemy dokument, który jest zaświadczeniem o pozytywnym wyniku badania technicznego.

6. Urząd celny i akcyza

Udajemy się tam aby zapłacić podatek zwany akcyzą. Podatek akcyzowy na samochody w 2018 roku możesz policzyć kalkulatorem powyżej. Niezbędne dokumenty: ksero briefu, dokumentu potwierdzającego wymeldowanie z terenu Niemiec, dokument zakupu oraz formularze, które możemy wypełnić na miejscu.

Jak urząd celny wylicza akcyzę?

Wielkość akcyzy uzależniona jest od pojemności silnika i ceny samochodu.

7. Tłumaczenie dokumentów

Tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego może kosztować nawet 200 zł. Ceny są zróżnicowane, jednak należy uważać na zbyt tanie oferty. Przetłumaczone dokumenty muszą być opatrzone specjalną pieczątką.

8. Urząd Skarbowy

W Urzędzie Skarbowym musimy posiadać kserokopię dokumentów pojazdu oraz tłumaczenia z pieczątką. Po wypełnieniu formularza VAT-24 (dostępny w Internecie) otrzymamy zaświadczenie, który będzie nam potrzebne w wydziale komunikacji.

9. Wydział komunikacji

Tutaj składamy wszystkie zebrane dotychczas dokumenty (oryginały). Przed wizytą musimy wykupić ubezpieczenie OC, najpóźniej w dniu udania się do Wydziału Komunikacji. Po złożeniu niezbędnych dokumentów otrzymujemy tymczasowy dowód rejestracyjny, naklejkę na szybę i nowe tablice rejestracyjne. Koszty, jakie musimy ponieść w Wydziale Komunikacji wynoszą 256 PLN.