Akcyza na samochody w 2017 roku regulacje prawne, tabele stawek


Od nowego roku sprowadzenie samochodu używanego zza granicy może stać się nieopłacalne, wszystko za sprawą nadchodzących w przepisach zmianom podatku akcyzowego na auta. Nowy sposób naliczania akcyzy zgodnie z projektem ustawy powinien obowiązywać od początku roku. Sejm jednak odrzucił projekt nowelizacji ustawy!

Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.) w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

  • import,
  • nabycie wewnątrzwspólnotowe,
  • pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Kalkulator nowej akcyzy na auto w 2017

Wynika z tego, że akcyzą objęte są samochody osobowe rejestrowane po raz pierwszy w Polsce. Dotyczy to zarówno aut nowych, jak i sprowadzanych z zagranicy. Obecnie obowiązują dwie stawki podatku akcyzowego: 3,1% wartości pojazdu dla samochodów o pojemności silników do 2.0L i 18,6% dla pojazdów o pojemności silników powyżej 2.0L.

Od 2017 roku wszystko miało się zmienić. Nowelizacja ustawy zakładała aż 32 stawki podatku, które będą uzależnione od wieku samochodu oraz pojemności skokowej silnika. Stawka akcyzy na samochody elektryczne ma wynosić 0%.

Podobna sytuacja będzie dotyczyła samochodów zabytkowych, lecz muszą być one wpisane do rejestru zabytków. Bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy hybryd. W tym przypadku akcyza będzie mniejsza o proporcjonalną część mocy, która jest generowana przez silnik elektryczny.

Nowe przepisy akcyzowe, przygotowane przez resort finansów, uzależnią wysokość akcyzy od dwóch czynników: roku produkcji auta i pojemności jego silnika. Pośrednio uwzględniony zostanie czynnik środowiskowy. Przyjęte na potrzeby ustalania wieku pojazdu przedziały wynikają z okresów stosowania kolejnych norm emisji spalin - informuje Ministerstwo Finansów.

Według oficjalnych danych Ministerstwa Finansów, w 2015 roku wpływy z akcyzy do budżetu od nowych i używanych samochodów osobowych wyniosły blisko 1,9 mld złotych. Jak szacuje resort, nowe stawki tego podatku mają zapewnić 2,4 mld zł rocznie (z uwzględnieniem także samochodów dostawczych).

Jak jest teraz wszyscy użytkownicy dróg wiemy- dwie stawki uzależnione od pojemności naszego pojazdu. W 2017 roku stawka podatku akcyzowego będzie również uzależniona od wieku samochodu nie przekraczającego 3,5 tony (do tej pory obejmowało to tylko samochody osobowe). Oznacza to również poważną zmianę dla posiadaczy samochodów specjalnych oraz samochodów dostawczych!

W nowym roku będą obowiązywać aż 32 stawki podatku akcyzowego na samochody osobowe.

/akcyza w 2017 roku będzie wyższa

Nie ma mowy o uproszczeniu przepisów podatkowych. Zostaną utworzone aż cztery grupy wiekowe samochodów oraz osiem przedziałów pojemności skokowej silnika. Nowe przepisy ułatwią życie bogatszym Polakom.

Za zakup samochodu o pojemności do 1499 cm3 zapłacimy stałą kwotę 638 zł. Za taki sam lecz 6 letni samochód (2010 do 2015) zapłacimy już 820 zł. Za taki sam samochód z rocznika 2005 do 2009 zapłacimy już 1123 zł. Jeśli zaś zdecydujemy się na zakup samochodu sprzed 2004 roku podatek akcyzowy jaki będziemy musieli zapłacić wyniesie 1470zł!

Kalkulator nowej akcyzy w 2017 roku

Akcyza 2017 od kiedy? Kiedy zaczną obowiązywać nowe stawki akcyzy za samochód?aktualizacja

Sejm odrzucił projekt nowej akcyzy 2017. Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym opracowany przez posłów Kukiz'15 został odrzucony. Projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym przedstawiony przez Krzysztofa Sitarskiego zakładał wykreślenie pojęcia "samochodów osobowych" w celu zwolnienia ich z podatku akcyzowego. Polska to jedyny kraj w UE stosujący ten rodzaj podatku na samochody, którego celem jest generowanie wpływów do budżetu. Kiedy zmiana akcyzy na samochody? Prace nad ustawą zostały przesunięte w czasie, lecz wciąż trwają- ostateczny kształt nowych przepisów nie jest jeszcze znany.

Jakie pojazdy będą objęte nową akcyzą?

Samochody o masie całkowitej do 3,5 tony. Z akcyzy zwolnione są pojazdy napędzane wyłącznie silnikiem elektrycznym. Samochody dostawcze będą objęte akcyzą jednak proponowana jest poprawka wyłączającą samochody dostawcze z obowiązku płacenia akcyzy. Autobusy, motocykle i pojazdy zabytkowe mają być całkowicie zwolnione z akcyzy.

Warto też dodać, że projekt ustawy zwalnia z akcyzy motocykle, autobusy oraz pojazdy zabytkowe. W przypadku hybryd (bez względu na ich rodzaj) obliczona wartość należnej akcyzy ma być pomniejszana o 20 proc. Akcyza nie będzie także uiszczana od samochodów z silnikami elektrycznymi. W projekcie ustawy nie ma jednak mowy o zwolnieniu od podatku. Po prostu na potrzeby podatkowe z definicji samochodu (pojazdy do 3, 5 tony) wyłączono… auta na prąd. Tym samym nie będzie od nich pobierany ten podatek.

Jaka będzie akcyza od samochodów niesprawnych lub uszkodzonych?

W tym przypadku stosowany będzie dodatkowy współczynnik obniżający wartość akcyzy zależny od stopnia "ponadnormatywnej utraty wartości samochodu w stosunku do współczynnika deprecjacji". Jednak do jego ustalenia niezbędna będzie opinia powołanego z urzędu biegłego. Opina będzie uwzględniać przebieg samochodu, jego stan techniczny, rok produkcji oraz jego wyposażenie. Koszty powołania biegłego poniesie podatnik.

Czy przewidziane są dodatkowe ulgi?

Tak, ale tylko dla samochodów z napędem hybrydowym. Poza "ponadnormatywną utratą wartości" dla wszystkich pojazdów będzie jeszcze obowiązywać 20% obniżka wartości akcyzy dla aut hybrydowych.

W projekcie ustawy pojawiła się ponadto tabela z tzw. dodatkowym współczynnikiem deprecjacji ustalonym w zależności od stopnia „ponadnormatywnej utraty wartości samochodu w stosunku do współczynnika deprecjacji”. Ów „stopień” ma być ustalany po zasięgnięciu opinii powołanego z urzędu biegłego. Opina ma uwzględniać przebieg danego samochodu, jego stan techniczny, rok produkcji oraz wyposażenie. Koszty powołania biegłego ma ponosić podatnik.

Aktualny projekt ustawy o podatku akcyzowym dostępny jest w druku 107s. (.pdf)

Nowy kalkulator 2017

Stawki podatku akcyzowego od roku 2017 będą obliczane według dwóch tabel:

  • Tabeli bazowych stawek akcyzy (pojemność silnika i rocznik samochodu)
  • Tabeli deprecjacji (wieku samochodu)
  • Tabeli wpółczynnik dodatkowej deprecjacji uzależnionej od stopnia zużycia samochodu

Poniższa zawiera podstawy podatku akcyzowego uzależnione od roku produkcji i pojemności skokowej silnika. Kwoty te zwłaszcza do pojemności 2000 cm3 odstraszają dlatego, że są to stawki bazowe, które w drugiej kolejności zostaną pomniejszone o współczynnik deprecjacji, którego wyjaśnienie znajduje się poniżej.

Tabela dodatkowej deprecjacji
pojemność skokowa silnika 2016 i młodsze 2010 - 2015 2005 - 2009 2004 i starsze
poniżej 1199 cm3 1 000 zł 2 000 zł 2 300 zł 3 500 zł
1200 - 1499 cm3 1 500 zł 2 400 zł 2 550 zł 8 000 zł
1 500 - 1999 cm3 1 950 zł 3 120 zł 3 220 zł 10 000 zł
2000 - 2499 cm3 9 000 zł 18 000 zł 20 700 zł 29 000 zł
2500 - 2999 cm3 14 000 zł 25 000 zł 32 000 zł 40 000 zł
3000 - 3499 cm3 20 000 zł 36 000 zł 46 000 zł 57 000 zł
3500 - 3499 cm3 27 000 zł 42 000 zł 62 000 zł 72 000 zł
powyżej 4000 cm3 35 000 zł 55 000 zł 80 000 zł 98 000 zł

Powyższe stawki bazowe w przypadku samochodów używanych są pomniejszane o współczynnik deprecjacji, który obliczany jest na podstawie miesięcy jakie upłynęły od daty pierwszej rejestracji. Poniższa tabela zawiera zestawienie tego współczynnika.

Tabela deprecjacji
liczba miesięcy wielkość współczynnika
2 i poniżej 0.03
od 3 do 4 0.08
od 5 do 6 0.12
od 7 do 12 0.18
od 13 do 24 0.25
od 25 do 36 0.35
od 37 do 48 0.45
od 49 do 60 0.55
od 61 do 72 0.6
od 73 do 84 0.65
od 85 do 96 0.7
od 97 do 108 0.75
od 109 do 120 0.78
od 121 do 123 0.82
od 133 do 144 0.84
od 145 do 156 0.86
od 157 do 168 0.88
powyżej 169 0.9

Uwzględniając dwie powyższe tabele możemy policzyć wysokość podatku akcyzowego dla samochodu nowego jak i używanego. Jeśli suma współczynnika deprecjacji i dodatkowego współczynnika deprecjacji przekracza 0,90, będzie stosowany współczynnik deprecjacji w wysokości 0,90. W innym przypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której wartość akcyzy byłaby ujemna.

Poniższa tabela zawiera stawki procentowe współczynnik dodatkowej deprecjacji, które będą ustalane przez biegłego w zależności od stopnia „ponadnormatywnej utraty wartości samochodu w stosunku do współczynnika deprecjacji”. Opina biegłego będzie uwzględniać m.in. przebieg danego samochodu, jego stan techniczny, rok produkcji oraz wyposażenie.

Współczynnik dodatkowej deprecjacji
Stopień ponadnormatywnej wartości samochodu w stosunku do współczynnika deprecjacji Dodatkowy współczynnik deprecjacji
do 10% 0
11% - 20% 0,05
21% - 30% 0,07
31% - 40% 0,09
41% - 50% 0,11
powyżej 50% 0,13

Tabela porównawcza projektu zmian w podatku akcyzowym

Tabela zawiera porównanie nadchodzących zmian w stosunku do obowiązującej ustawy na realnych przykładach popularnych samochodów używanych w Polsce.

Kalkulator akcyzy 2017

Porównanie stawek akcyzy 2016 i 2017 dla popularnych samochodów używanych
Przykładowy model Poj. silnika (ccm) Rok produkcji Wartość* Akcyza 2016 Akcyza 2017 Różnica
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 998 2015 50000 1550 1500 -3%
Ford Fiesta 1.2 1242 1996 3000 93 800 88%
Skoda Fabia 1.4 MPI 1390 2010 28000 868 840 -3%
Renault Megane 1.6 1598 2008 20000 620 830 25%
Skoda Octavia 2.0 1984 2000 8000 248 1000 75%
Skoda Octavia 2.0 TDI 1968 2012 40000 1240 1404 12%
Ford Mondeo 2.0L EcoBoost 1999 2013 75000 2325 1716 -35%
Saab 9-5 2.0t 1985 2005 13000 403 531 24%
BMW 320d E46 1995 2005 20000 620 531 -17%
Saab 9-5 2.3t 2290 1999 10000 1860 2900 36%
Saab 9-5 2.3t 2290 2009 30000 5580 6210 10%
Mercedes 300E W124 2962 1987 20000 3720 5700 35%
Mercedes S500 W221 5461 2010 150000 27900 19250 -45%
Mercedes S65 AMG W222 5980 2016 800000 148800 28700 -418%

*dane są zaokrąglone i zebrane zostały na mobile.de

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w roku 2016 zarejestrowano blisko 1 mln 145 tys. samochodów osobowych. Najwięcej, bo aż ponad połowę (ok. 683 tys.) z nich miało pojemność od 1500 do 1999 cm3. Wszyscy doskonale więc widzą, że nowe stawki akcyzy mają być skonstruowane w taki sposób, aby ograniczyć import aut najstarszych i zmobilizować ludzi do zakupu samochodów nowych.

Aktualne przepisy są proste – stawka akcyzy zależy wyłącznie od pojemności silnika. Za samochody z silnikiem o pojemności do dwóch litrów płacimy akcyzę w wysokości 3,1 proc. wartości samochodu, a w przypadku pojazdów z motorami o pojemności powyżej dwóch litrów - 18,6 proc. Oznacza to, że im starsze auto i niższa wartość rynkowa, tym mniejsza akcyza do odprowadzenia. Inną sprawą jest powszechne zaniżanie faktur zakupu, dzięki czemu da się jeszcze bardziej obniżyć należną daninę.

W praktyce planowane zmiany powinny oznaczać spadek cen samochodów nowych. Panująca tendencja do zmniejszania pojemności silników jest coraz bardziej widoczna, a coraz częściej spotykamy w stosunkowo dużych samochodach silniki jednolitrowe. Pytanie, czy Polaków będzie stać na zakup nowych samochodów, gdy sprowadzanie używanych stanie się, najzwyczajniej w świecie, nieopłacalne.

Według przeprowadzonych badań, średni wiek pojazdów w Polsce wynosi przekracza 11 lat, a sprowadzane zza granicy samochody najczęściej mają więcej niż 10 lat. Jeździmy takimi samochodami ze względu na zasobność naszych portfeli, nie ze względu na dużą ilość pasjonatów lubujących się starszych rocznikach samochodów. Niewykluczone, że nowe regulacje podatkowe spowodują, iż staniemy się motoryzacyjnym skansenem Europy.

Jeśli będziemy chcieli zakupić samochód marki BMW e46 z silnikiem 3.0d, który jest wart jakieś 15 tys. zł będziemy musieli zapłacić aż 9506 zł akcyzy- oznacza to, że wraz z pozostałymi kosztami rejestracyjnymi samochodu importowanego przyjdzie zapłacić blisko dwa razy tyle!

Kto zyska, kto straci? Na nowych regulacjach zyskają osoby kupujący nowe auta luksusowe. Stracą osoby szukające 10-letniego pojazdu z silnikiem do dwóch litrów pojemności. W takim przypadku zapłacą tysiąc złotych więcej. Zmiana stawek akcyzy w przypadku najpopularniejszych nowych samochodów z silnikami o pojemności dwóch litrów nie wpłynie znacząco na ich cenę.

Nowy kalkulator 2017