Kalkulator akcyzy na samochody w 2017 roku

Sejm odrzucił projekt nowelizacji o podatku akcyzowym.

Sejm odrzucił projekt nowej akcyzy 2017. Prace nad nowelizacją przepisów o akcyzie na samochody zostały przełożone w czasie.

Kiedy zmiana akcyzy na samochody? Obserwuj stronę Sejmu, gdzie znajdziesz wszystkie aktualne informacje na temat przebiegu prac legislacyjnych

Kalkulator akcyzy na auto wykorzystuje takie dane jak data pierwszej rejestracji pojazdu, rok produkcji, pojemność skokową silnika oraz procentową utratę wartości samochodu na podstawie opinii biegłego. Stawki akcyzy w 2017 (projekt ustawy) dla samochodów o niskich i średnich pojemnościach silnika (do 2000 cm3) i w wieku do 11 lat są zbliżone do obowiązujących. Niekiedy są nawet niższe. Jeśli ustawa zostanie wcielona w życie stawki wzrosną dla pojazdów starszych niż 12 lat, spełniających normy Euro 3 i starsze. Stawki akcyzy wzrosną w niewielkim stopniu dla niskich pojemności i w większym dla pojazdów o wysokiej pojemności. W przypadku samochodów hybrydowych, naliczona akcyza będzie dla takich pojazdów pomniejszana o 20%.

Kalkulator oblicza wysokość akcyzy na podstawie oficjalnych stawek zaprezentowanych w projekcie ustawy nowej akcyzy 2017 - nowe regulacje prawne podatku akcyzowego w 2017

Wypełnij jeśli importujesz samochód zza granicy

PLN

Podatek akcyzowy co to jest?

Podatek akcyzowy (akcyza) to rodzaj selektywnego podatku pośredniego jaki jest nakładany na niektóre towary konsumpcyjne, który został wprowadzony ustawą o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r.

Celem akcyzy jest ograniczenie konsumpcji określonych dóbr i usług ze względu na wysoką zyskowność produktów. Z punktu widzenia budżetu państwa stała się łatwym i obszernym źródłem wpływów budżetowych poprzez opodatkowanie tzw. Dóbr infrastrukturalnych jak energia czy paliwa, a także dobra konsumowane jak alkohol i papierosy.

Podatek akcyzowy w Polsce

W Polsce podatek akcyzowy regulują następujące akty prawne:

W 2015 roku akcyza była drugim największym wpływem budżetowym.

Akcyza od samochodów

W Polsce akcyza od samochodów osobowych wyliczana jest w zależności od pojemności silnika.

  • do 2000 cm³ – podatek akcyzowy wynosi 3,1% od wartości rynkowej samochodu z systemu Eurotax
  • powyżej 2000 cm³– podatek akcyzowy wynosi 18,6% od wartości rynkowej z systemu Eurotax

Podstawą do obliczenia kwoty podatku akcyzowego jest cena samochodu. Jeśli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej uzna, że kwota odbiega od średniej wartości rynkowej danego samochodu może samodzielnie określić wysokość podstawy opodatkowania na podstawie tabeli EuroTax.